Με το παρόν, σας γνωστοποιούμε ότι, ήδη από τη Δευτέρα, 26/2/2024, έχει ξεκινήσει ο 4ος κύκλος χρηματοδότησης μέρους του κόστους αγοράς τερματικών POS και διασύνδεσής τους με τις ταμειακές μηχανές/ΦΗΜ, όπως επίσης και η απόκτηση σειράς απαραίτητων για τις επιχειρήσεις ψηφιακών υπηρεσιών. Η ενίσχυση που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» και αποτελεί μέρος της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», έχει διάρκεια ισχύος από 26/2 έως 12/3/2024, ενώ υλοποιείται μέσω εξαργύρωσης επιταγών (Vouchers) σε εγκεκριμένους Προμηθευτές του εν λόγω Προγράμματος.

Συνημμένα στο παρόν, θα βρείτε: